WWS 2

WWS 2 seizoen 2016 – 2017

Aant Mulder,
Jelmer Menting,
Hedzer Jongbloed,
John Efde,
Jon de Zwaan,
Willem Age Hemstra,
Richard Zeinstra,
Peter Dirk van de Ploeg,
Jan Veenstra,
Jan Douwe Jorna,
Lieuwe Aelse de Jong,
Lykele Jongbloed,
Jan Sybren de Jong,
Peter Kuperus,
Stephan van Leeuwen,
Frank Krol,
Iko Scheepsma,
Hessel Reitsma,
Simon Hoekstra,
Mechiel Jorna,
Leider/trainer: Gert de Jong