Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 11 oktober

Het bestuur van WWS nodigt al haar leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op: vrijdagavond 11 oktober in de kantine van WWS. We hopen u allen op deze avond te mogen begroeten!

We starten de vergadering om 20:00 uur, u bent vanaf 19:30 welkom. De koffie staat klaar!

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren