Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op vrijdag 16 november

Het bestuur van WWS nodigt al haar leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op: vrijdag 16 november om 19.30 uur in de kantine van WWS. Het bestuur hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten!

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren