Peugeot Haaima is balsponsor WWS 1 – Ternaard 1

Peugeot Haaima is balsponsor van de wedstrijd WWS 1 – Ternaard 1 op zaterdag 16 maart om 14:30 uur