Het WWS-open dart tournooi

Zondag 15 april om 13:00 uur in de kantine van WWS
Inleg €5
Vanaf 16 jaar
Opgave via activiteitenwws@gmail.com of via Sytse Scheepsma 06 153 369 93