De Rabobank Clubkas Campagne is weer gestart

De Rabobank Clubkas Campagne is weer gestart

De RABO Clubkas Campagne is weer van start gegaan. Diegenen die een rekening bij de RABO hebben, én LID van de RABO zijn (geworden), hebben per post een uitnodiging ontvangen hun stem uit te brengen. Vorig jaar hebben wij hier ook een leuk bedrag mee binnen gehaald!

Klik op deze link en bekijk de korte animatiefilm die goed in beeld brengt wat de Rabobank Clubkas Campagne is.

Vraag rond in je omgeving – familie, vrienden of kennissen – of zij lid zijn van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en zo ja, of zij op onze club willen stemmen. Elke stem telt!