Corona

Beste bezoeker,

Na maanden van gedwongen stilstand vanwege de Corona kunnen wij sinds enige tijd weer voetballen. Om het voetbalcomplex van WWS open te kunnen houden is het belangrijk dat iedereen zich aan een aantal basisregels houdt. Wij vragen daarvoor dan ook nadrukkelijk uw medewerking!!!

CORONA PROTOCOL WWS

Basisregels veiligheid en hygiëne

De meest belangrijke maatregelen (de basisregels) zijn zichtbaar opgehangen bij de ingang van het sportveld en in en om de kantine.

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • heb je klachten? Blijf thuis, ga niet naar de sportaccommodatie en laat je testen;
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
  • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
  • vermijd drukte;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen.

Specifieke aandachtspunten/maatregelen/acties

– Alle kleedkamers en douches kunnen opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand. Dat betekent het gebruiken van meerdere kleedkamers voor de senioren. Douchen in groepjes van bijvoorbeeld 4 á 5 personen zo mogelijk in aparte kleedkamers of anders achter elkaar;

– Kleed gelieve zoveel mogelijk thuis om!

– Voor de jongste jeugd geldt geen ouders mee in de kleedkamer, hulp met veteren kan eventueel buiten de kleedkamers gegeven worden of door de leider/trainer;

– Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Op het hekwerk om het veld zijn markeringspunten voor toeschouwers om te gaan staan aangebracht;

– Tijdens wedstrijden en trainingen zijn er geen contact beperkingen voor spelers en geldt de afstandsbeperking van 1,5 meter niet;

– Kantine en buitenterrassen mogen/zijn open;

Voor binnen (kantine) gelden maximum aantallen van 30 personen. In de kantine en buitenruimten houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats en leven ze de hygiënemaatregelen na;

– Daarnaast vindt een gezondheidscheck plaats bij kantine- of terrasbezoek en is het verplicht voor bezoekers om zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Een lijst met pen wordt bij ingang van kantine en/of terras gelegd, waarbij bezoekers zich moeten registreren (tenminste datum en tijdstip bezoek, voor en achternaam en telefoonnummer). Op deze lijst staat ook dat bezoekers de basis gezondheids-en hygiëne regels naleven en verklaren geen Coronaklachten te hebben. De aanwezigheidslijsten worden aan het eind van de dag geordend en in de bestuurskamer bewaard;

– Voor buiten (bij trainingen en wedstrijden) gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers (zonder reservering en zonder gezondheidscheck);

– Indien op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers worden verwacht, is het verplicht voor toeschouwers om zich vooraf te melden (vooraf reserveren). De gezondheidscheck wordt dan gedaan en er vindt de hele dag placering plaats. Voor placeren geldt dat een vaste plek wordt aangewezen rondom het veld en in de kantine;

– Het maximale aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters). De maximale aantallen gelden per sportveld. Indien meerdere sportvelden in gebruik zijn, worden op de accommodatie deze groepen zo veel mogelijk gescheiden (ook qua tijdstippen), zodat kantinebezoek (zoals bij de rust) niet op de zelfde momenten plaats vindt (niet allen tegelijk op zelfde moment in kantine);

– Na afloop van een wedstrijd kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines en kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Let op dat na afloop van de wedstrijd ook de sporters, officials en betrokken vrijwilligers tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten;

– Schoonmakers, kantinemedewerkers en beheerders zorgen samen, dat de ruimtes goed schoongemaakt worden na iedere openstelling. Hierbij wordt ook gedacht aan handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens etc;

– Trainers/leiders bewaken de hygiëne maatregelen voor hun teams. Ook zorgen zij voor hygiëne van sportmaterialen en reinigen deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;

– De wedstrijdbespreking bij de seniorenteams vindt als regel buiten (op of rondom het veld) plaats;

– In het geval er natuurlijk geventileerd kan worden in kleedgebouwen, kantine, bestuurskamer en leiderskamer, gebeurt dit zoveel mogelijk door ramen en deuren open te zetten door degene die deze ruimtes gebruiken dan wel deze beheren;

– Bij thuiswedstrijden van 1e team wordt een beperkt aantal gasten (trainers/leiders/bestuurders) ontvangen in de bestuurskamer (waarbij de maximale aantallen per ruimte bepalend zijn). De gastvereniging wordt hier vooraf over geïnformeerd door de ‘bestuurder van dienst’.