Algemene ledenvergadering op 14 oktober

Op 14 oktober is er weer de algemene ledenvergadering waarbij iedereen die lid of ouder van een lid is van harte welkom is.
De vergadering begint om 20:00 uur.

We hopen weer op een grote opkomst.